کارکرد کوچینگ با سنِ مدیران اجرایی چه رابطه‌ای دارد؟

۱۴۰۰/۶/۱۳ ۷:۰۳:۱۹تیر ۳۰, ۱۴۰۰|مقالات, مقالات کوچینگ|

هدف از تحقیق ما شناسایی این حقیقت بود که مدیرانی که در دهه سی سالگی عمر خود هستند از چه لحاظ در دریافت توجه ویژه در کوچینگ اجرایی با مدیران اجرایی مسن‌تر، تفاوت دارند