تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
.

AR

EN

کوچینگ و منتورینگ

آرزوی خیلی از ما از دوران نوجوانی و جوانی این بود کاش کسی بود که...
آرزوی خیلی از ما از دوران نوجوانی و جوانی این بود کاش کسی بود که به ما می‌گفت چه رشته تحصیلی یا چه شغلی را انتخاب کنیم، چه مسیری را برای زندگی انتخاب کنیم و چگونه عملکرد خودمان و تیم‌مان را ارتقا بدهیم و چطور کیفیت ارتباطات شخصی و حرفه‌ای خود را بهبود ببخشیم. اما واقعیت این است که چنین فردی وجود خارجی ندارد. یعنی کسی غیر از خودمان نمی‌تواند به ما بگوید چه شغلی، چه رشته‌ای، یا چه انتخابی در زندگی داشته‌باشیم و این انتخاب‌ها را باید خودمان انجام بدهیم. در فرآیند کوچینگ، فردی به نام کوچ در کنار ما و همراه ما خواهد بود تا ما شناخت بهتری از خودمان پیدا کنیم و با کشف جنبه‌های مختلف وجودمان، بتوانیم با آگاهی بیشتری، انتخاب‌های مناسب‌تری انجام بدهیم. من در این مسیر به عنوان یک کوچ با افتخار همراه شما هستم.

مهارت های نرم و توسعه فردی

در جهان‌ مسطح امروز که شکل ارتباطات حرفه‌ای متفاوت شده و تخصص فنی...
در جهان‌ مسطح امروز که شکل ارتباطات حرفه‌ای متفاوت شده و تخصص فنی به تنهایی دیگر کارآمد نیست، ما نیاز داریم که علاوه بر مهارت‌های سخت، مهارت‌های دیگری را هم در خودمان توسعه بدهیم. اگر مهارت‌های سخت را مهارت‌های فنی و تخصصی هر کاری در نظر‌ بگیریم، مهارت‌های فردی و بین فردی، شکلی از توانمندی را در ما ایجاد می‌کند که به آن مهارت‌های نرم می‌گوییم. نوشتن برنامه توسعه فردی با همراهی یک کوچ حرفه‌ای به ما کمک می‌کند تا با شناخت بهتری از خودمان (شناخت علاقمندی‌ها، نقاط قوت و توانمندی‌ها، اولویت‌های شخصی و نظام ارزشی و...) نقشه راهی برای توسعه و یادگیری مهارت‌های نرم داشته باشیم. من در مقام مربی مهارت‌های نرم و تسهیلگر توسعه فردی در دوره‌ها و کارگاه‌‌های برنامه‌‌ریزی توسعه فردی همراهتان هستم.

بازخورد مراجعین

حسین گایینی

کوچ مدیران اجرایی

برخی سازمان های همکار