علاقمند به همکاری در زمینه آموزش سازمانی (کوچینگ و مهارت‌های نرم برای مدیران)

علاقمند به همکاری در زمینه آموزش سازمانی (کوچینگ و مهارت‌های نرم برای مدیران)