تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
.

AR

EN

کارگاه ارتباط موثر به شما می‌آمورد چطور بتوانید در سازمان عملکرد تیمی موثرتری داشته باشید و با مشتریان ارتباط قدرتمندتری برقرار کنید.

روش اجرای کارگاه به شکل تعاملی است که یک کوچ حرفه‌ای از طریق بازی‌های هدفمند مدیریتی تسهیلگر این کارگاه است.

زمان مورد نیاز برای کارگاه ۲۴ ساعت است.

مخاطبین کارگاه

مدیران ارشد و میانی

مدیران عملیاتی

کارشناسان ارشد

شرایط کلی کارگاه

شیوه برگزاری کارگاه

حضوری

متد کارگاه

تعاملی

مجموع ساعات کارگاه

۲۴ ساعت

برگزار کننده کارگاه

حسین گایینی

تسهیلگر و مدرس کارگاه

 • پایه‌گذار و مدیر “با کی کوچ”
 •  مدرس و منتور مهارت‌های کوچینگ و مهارت‌های نرم
 • هم‌پایه‌گذار “کیفکو”
 • عضو هیئت موسس و نایب‌رییس هیئت مدیره دوره اول انجمن کوچینگ ایرانکار

سرفصل‌های کارگاه

 • چرایی و اهمیت ارتباط
 • معرفی مدل مشتری در ارتباط
 • من: شناخت ویژگی های فردی خود
 • شنیدن: یک شنونده خوب بودن
 • تاب آوری: انعطاف در رابطه
 • رابطه همدلانه: اصول و چگونگی همدلی
 • یادگیری: یادگیری با بازخورد

اهداف کارگاه

فراگیری شنیدن و پرسش‌گری برای برقراری ارتباط مؤثر
آشنایی و یادگیری مهارت های نرم ارتباطی مانند شنیدن، همدلی، شفافیت، بازخورد و تاب‌آوری
آشنایی با الگوی نیت، واقعیت، احساسات و پیش‌فرض‌ها برای برقراری ارتباط مؤثر
توسعه مهارت دریافت و ارایه بازخورد
مواجهه با هیجان‌های فردی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

خروجی کارگاه

فرم درخواست کارگاه ارتباط موثر

کارگاه‌های برگزار شده