تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
.

AR

EN

دوره مدیر در نقش کوچ

یادگیری کوچینگ برای مدیران

مهارت کوچینگ به عنوان یکی از ابزارهای کارا در جعبه ابزار مدیریت را، به مدیران در سطوح مختلف مدیریتی می‌آموزد.

روش اجرای دوره به شکل تعاملی و مبتنی بر الگوی مهارت‌آموزی (خود، دیگری، تسهیلگر) است که هر فرد را در مرکز یادگیری قرار می‌دهد.

دوره شامل دو بخش: مقدماتی و اصلی است که با تسهیل‌گری یک کوچ حرفه‌ای اجرا خواهد شد و زمان مورد نیاز آن ۴۰ ساعت خواهد بود.

مخاطبین دوره

مدیران ارشد و میانی

مدیران عملیاتی

کارشناسان ارشد

شرایط کلی دوره

شیوه برگزاری دوره

حضوری

متد دوره

تعاملی

مجموع ساعات دوره

۴۰ ساعت

برگزار کننده دوره

حسین گایینی

تسهیلگر و مدرس دوره

 • پایه‌گذار و مدیر “با کی کوچ”
 •  مدرس و منتور مهارت‌های کوچینگ و مهارت‌های نرم
 • هم‌پایه‌گذار “کیفکو”
 • عضو هیئت موسس و نایب‌رییس هیئت مدیره دوره اول انجمن کوچینگ ایران

خدمات و تسهیلات دوره

سرفصل‌های بخش مقدماتی

 • پارادایم (الگوی ذهنی) چیست؟
 • نقش پارادایم‌ها در تصمیم‌گیری و شکل‌گیری رفتار
 • سفر یادگیری در ۴ مرحله
 • مفهوم پادیادگیری
 • بستر چیست؟
 • نقش بستر در عملکرد
 • انواع طرز فکر و نقش آن در عملکرد مدیران
 • پرسشنامه طرز فکر
 • طرز فکر کوچینگی
 • پیش شنیده‌های همیشگی و نقش آن‌ها در بروز رفتار
 • زبان تخصصی و نقش آن در ارتباطات (فردی و سازمانی)

اهداف بخش مقدماتی

درک مفهوم یادگیری و چگونگی پادیادگیری
آشنایی با فرآیندشکل‌گیری الگوهای ذهنی و استفاده بهینه از آن در انجام امور
خودآگاهی نسبت به باورها و پارادایم‌ها
چگونگی تبدیل و جایگزینی باورهای ناکارآمد با باورهای کارآمد جدید
آگاهی از طیف طرز فکر خود با تکمیل پرسشنامه مدل ذهنی
انجام تمرین عملی برای پارادایم شیفت و تغییر در مدل ذهنی
بهبود عملکرد فردی و سازمانی
ایجاد بسترهای سازمانی کارآمد (برای کوچینگ/منتورینگ)
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

سرفصل‌های بخش اصلی

 • مدیریت و فرضیات قدیم
 • چرایی استفاده از کوچینگ و منتورینگ در مدیریت
 • معرفی و انتقال مهارت های پایه‌ای کوچینگ برای مدیران
 • شیوه‌ها و سطوح شنيدن فعال
 • آشنایی با مدل‌های پرسش‌گری
 • ویژگی‌های ارايه و دريافت بازخورد موثر
 • تفاوت بازخورد با انتقاد
 • راهبردهای موثر ارايه بازخورد در محيط کار
 • کوچینگ و منتورینگ چیست؟
 • معرفی مدل‌های کوچینگ
 • سناریوهای کوچینگ نسل Y
 • سناریوهای کوچینگ کارکنان دارای عملکرد ضعیف
 • سناریوهای کوچینگ ستاره‌ها (کارکنان موفق)
 • موارد کاربرد کوچینگ و منتورینگ
 • ویژگی‌ها و صلاحیت‌های یک کوچ/ منتور
 • متد Pulling & Pushing در کوچینگ و منتورینگ

اهداف بخش اصلی

آگاهی شرکت‌کنندگان از نقش‌های جدید یک مدیر
آگاهی شرکت‌کنندگان از تعاریف استاندارد کوچینگ و منتورینگ
حرکت از مدیریت عملکرد به کوچینگ عملکرد
آگاهی شرکت کنندگان از کیفیت شنيدن فعال خود با انجام ارزيابي
یادگیری مهارت‌های پایه در کوچینگ و منتورینگ
یادگیری نحوه استفاده از مدل اجرایی کوچینگ در عمل
یادگیری چگونگی کوچ کردن نسل Y ، کارکنان دارای عملکرد ضعیف و ستاره‌های سازمان
توانمندسازی مدیران و کارکنان
بهبود عملکرد تیمی
رشد فردی و سازمانی از خوب به عالی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

خروجی دوره

فرم درخواست دوره مدیر در نقش کوچ

دوره‌های برگزار شده

شرکت واریان فارمد

تابستان ۱۴۰۲

 • آلبوم تصاویر
 • بازخورد شرکت کنندگان

شرکت پارسا پلیمر

زمستان ۱۴۰۱

 • آلبوم تصاویر
 • بازخورد شرکت کنندگان

شرکت مشاوره سرمایه گذاری ترنج

بهار ۱۴۰۱

 • آلبوم تصاویر
 • بازخورد شرکت کنندگان

شرکت ایرانسل ۸ دوره

پاییز ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱

 • آلبوم تصاویر
 • بازخورد شرکت کنندگان