تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

.

AR

EN

کارگاه برنامه‌ریزی توسعه فردی، کارگاهی است که با استفاده از ابزار‌های هدفمند و اجرای تعاملی، شرکت‌کنندگان را برای شناخت خود و طراحی مسیر شغلی آماده می‌کند.

روش اجرای دوره مبتنی بر الگوی مهارت‌آموزی (خود، دیگری، تسهیلگر) است که هر فرد را در مرکز یادگیری قرار می‌دهد.

این کارگاه با تسهیل‌گری یک کوچ حرفه‌ای اجرا خواهد شد و زمان مورد نیاز آن ۱۲ ساعت خواهد بود.

مخاطبین دوره:

 • دانش‌آموزان و دانشجویان
 • کارمندان و کارشناسان
 • اساتید و اعضای هیئت علمی
 • مدیران ارشد و میانی سازمان‌ها

سرفصل مطالب:

 • چرایی برنامه توسعه فردی
 • چیستی برنامه توسعه فردی
 • تعیین ارزش‌ها و ترسیم داشبورد شخصی
 • شناخت علاقمندی‌ها و ترجیحات حرفه‌ای
 • تعیین نقاط قوت
 • چرایی و چگونگی دریافت بازخورد برای شناخت بهتر خود
 • تعیین اهداف حرفه‌ای
 • شناسایی مهارت‌های نرم مورد نیاز
 • شناسایی انواع اقدامات توسعه‌ای با توجه به اهداف و مهارت‌ها
 • چگونه یاد بگیریم و مهارت‌های نرم را در خود توسعه بدهیم
 • چگونگی تدوین برنامه توسعه فردی

اهداف رفتاری دوره:

 • درک اهمیت چرایی برای انجام هر پروژه‌ای
 • تمرین پرسشگری و تفکر برای شناخت خود
 • تهیه لیست ارزش‌های فردی
 • شناخت نقاط قوت برای هر فرد
 • تمرین دریافت بازخورد موثر
 • شناخت اهداف حرفه‌ای
 • یافتن اولویت مهارت‌های نرم نیازمند توسعه حرفه‌ای
 • کشف روش و چگونگی یادگیری مهارت‌های نرم
 • نوشتن و اجرای برنامه ‌توسعه فردی

خروجی دوره:

 • آشنایی با مفهوم ارزش و یافتن ارزش‌های شخصی
 • شفاف‌تر شدن علاقمندی‌های حرفه ای و شخصی
 • افزایش آگاهی نسبت به نقاط قوت
 • یافتن جایگاه شغلی دقیق‌تر با توجه به نقاط قوت و علاقمندی‌ها
 • مهارت نوشتن یک برنامه توسعه فردی
مدت زمان کارگاه: ۱۲ ساعت

کارگاه برنامه‌ریزی توسعه فردی آنلاین شرکت مپنا بهار ۱۴۰۱

فرم درخواست کارگاه

زی‌کوچ

دوره یادگیریِ کوچینگ