تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

.

AR

EN

کارگاه تاب (تیم، انگیزه، بستر) یک فرایند تعاملی شامل بازی‌ها و فعالیت‌های گروهی، دارای ۵ بخش اجرایی است و طی این فرایند آگاهی و دانش شرکت‌کنندگان درباره تیم، بستر و شکل انگیزه افراد شفاف‌تر می‌شود.

این روش بر مبنای اینکه ۷۰% یادگیری انسان بر مبنای تجربیات و چالش‌های خودش شکل می‌گیرد کار می کند.

روش اجرای کارگاه به صورت تعاملی و یادگیری از طریق بازی‌های هدفمند و با تسهیل‌گری یک کوچ حرفه‌ای است.

مدت زمان مورد نیاز این کارگاه ۴ ساعت خواهد بود.

مخاطبین دوره:

 • مدیران ارشد
 • مدیران عملیاتی
 • مدیران میانی و کارشناسان
 • سرپرستان

سرفصل‌های کارگاه:

 • کار تیمی؛ چرا و چگونه؟
 • چگونگی افزایش اثربخشی کار تیمی
 • چگونگی افزایش انگیزه درون فردی در اعضای تیم
 • تعریف بستر سازمانی و نقش آن در کار تیمی

اهداف کارگاه:

 • درک دانش درون تیم
 • درک چگونگی تاثیر بستر سازمانی بر بروز خلاقیت‌های تیمی
 • یادگیری مفهوم انگیزه و دلایل انجام کارها توسط افراد در تیم‌ها
 • کشف قدرت شفافیت در ارتباطات فردی و سازمانی
 • کشف نقش گفتگوی صریح در بهبود عملکرد فردی و سازمانی
 • شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به عملکرد حرفه‌ای خود

خروجی دوره:

 • آشنایی عملی با کار تیمی
 • حرکت در مسیر شناخت و همدلی با تیم‌ها
 • حرکت در مسیر شفافیت و ارتباط موثر در تیم‌ها
 • حرکت در مسیر گفتگوی صریح در بین تیم‌ها
مدت زمان کارگاه: ۴ ساعت

کارگاه تاب شرکت مس شهر بابک زمستان ۱۴۰۱

کارگاه تاب شرکت نوبیتکس زمستان ۱۴۰۱

کارگاه تاب شرکت درمان‌یاب دارو تابستان ۱۴۰۱

کارگاه تاب شرکت پادرو بهار ۱۴۰۱

کارگاه تاب شرکت داروسازی روناک پاییز ۱۴۰۱

کارگاه تاب شرکت کارگزاری مالی کاریزما تابستان ۱۴۰۱

فرم درخواست کارگاه

زی‌کوچ

دوره یادگیریِ کوچینگ