تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
.

AR

EN

unlearning

چرا مشکل یادگیری، پادیادگیری است؟
مقالات

چرا مشکل یادگیری، پادیادگیری است؟

یک مشکل بعضی شرکت‌ها این است که آن‌ها روی چیز اشتباهی تمرکز کرده‌اند. مشکل، یادگیری چیزهای جدید نیست. مشکل کنار گذاشتن آموخته‌های ناکارآمد قبلی (پادیادگیری*) است.

ادامه مطلب »