کوچ حرفه‌ای کیست؟

۱۴۰۰/۵/۷ ۱۰:۴۸:۲۱خرداد ۳۰, ۱۳۹۶|مقالات, مقالات کوچینگ|

کوچینگ اغلب با مشاوره و منتورینگ اشتباه گرفته می‌شود. کوچینگ حرفه‌ای نوع متفاوتی از گفتگو، برمبنای بیشتر پرسیدن به جای حرف زدن است. کوچ حرفه‌ای شنونده هوشیار است