تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
.

AR

EN

کوچ حرفه ای

کوچینگ حرفه‌ای چیست؟ کوچ حرفه‌ای کیست؟
مقالات

کوچ حرفه‌ای کیست؟

کوچینگ اغلب با مشاوره و منتورینگ اشتباه گرفته می‌شود. کوچینگ حرفه‌ای نوع متفاوتی از گفتگو، برمبنای بیشتر پرسیدن به جای حرف زدن است. کوچ حرفه‌ای شنونده هوشیار است

ادامه مطلب »