آنچه نظام آموزشی به دانشجویان یاد نمی‌دهد

۱۴۰۰/۶/۳ ۲۱:۲۳:۱۹تیر ۲۱, ۱۴۰۰|مقالات, مقالات مهارت نرم|

همه‌گیری بیماری کووید-19 میلیون‌ها امریکایی را از کار بیکار کرد. در آوریل 2021، ساختار اقتصادی در مقایسه با فوریه 2020، همچنان افتی چهار میلیونی در آمار اشتغال داشت.