منتورینگ معکوس

۱۴۰۰/۶/۲۰ ۱۸:۰۶:۳۲شهریور ۱۴, ۱۴۰۰|مدیریت دانش, مقالات|

حالا دیگر شرکت‌ها متوجه شده‌اند که یادگیری بالا به پایین همیشه هم مناسب نیست، به خصوص در جایی که پای رسانه‌های اجتماعی و استفاده از فنّاوری در میان باشد....