جدیدترین شیوه‌ی بهره‌گیری از هوش هیجانی

۱۴۰۰/۶/۱۳ ۷:۰۰:۱۴مرداد ۱۰, ۱۴۰۰|مقالات, مقالات مهارت نرم|

یکی از مهم‌ترین بدیهیات در علم روان‌شناسی این است که نحوه‌ی بروز استرس برای هر کسی متفاوت است. به گفته‌ی ریچارد لازاروس و سوزان فولکمن، پژوهشگران برجسته‌ی حوزه‌ی استرس، آنچه را هر شخص فرضی تهدید تلقی می‌کند، ممکن است به چشم فرد دیگری یک چالش باشد