عادی‌سازی سکوت: از بطری آب به جای ابزار استفاده کنید

۱۴۰۰/۵/۱۰ ۴:۵۳:۴۹مرداد ۳, ۱۴۰۰|مقالات, مقالات کوچینگ|

مراجع من بعد از اتمام حرف‌هایش در میانه‌ی تماس تلفنی‌مان مکث کرد. آماده بودم که فوری سراغ سؤال بعدی بروم که ناگهان گلویم به خارش افتاد. خوشبختانه، بطری آب کنارم بود و سریع آن را برداشتم تا خارش را برطرف کنم.