تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

.

AR

EN

تکنیک کوچینگ

مقالات

عادی‌سازی سکوت: از بطری آب به جای ابزار استفاده کنید

مراجع من بعد از اتمام حرف‌هایش در میانه‌ی تماس تلفنی‌مان مکث کرد. آماده بودم که فوری سراغ سؤال بعدی بروم که ناگهان گلویم به خارش افتاد. خوشبختانه، بطری آب کنارم بود و سریع آن را برداشتم تا خارش را برطرف کنم.

ادامه مطلب »